Audyt Synergii


Kompleksowa analiza działalności firmy Klienta

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów, zalecamy Klientowi, aby rozpocząć współpracę od poznania i zdiagnozowania wyzwań, z którymi się zmaga.
Audyt Synergii to holistyczne spojrzenie na organizację, na kluczowe obszary firmy decydujące o sukcesie. Analizujemy firmę, jej najbliższe otoczenie i szukamy wartości dodanej także w tym, co często jest na wyciągnięcie ręki, a nie zostało przez Klienta dostrzeżone. Bacznie przyglądamy się również konkurencji i całościowemu obrazowi branży Klienta, aby mieć pełen ogląd sytuacji oraz skuteczniej planować dalsze działania.
Bardzo często zarządzający nie dostrzegają prawdziwej wartości posiadanych zasobów. Patrząc z zewnątrz, łatwiej szukać efektywności w podejmowanych przez organizację działaniach. Dzięki naszemu doświadczeniu, pomagamy Klientom odnaleźć i aktywizować te obszary funkcjonowania, które realnie przyczynią się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Pokazujemy, jak skutecznie wykorzystywać już posiadane zasoby i powiązania, ale zaczynamy od dogłębnej analizy i diagnostyki. Wiedza to potężne narzędzie, które stanowi podstawę naszej pracy.

Kontakt

Joanna
+48 606 555 769
Tomasz
+48 501 346 632
Adam
+48 662 105 140